Динамиката на населението се определя от количественото му изменение във времето.

Днес като тенденцията е намаляване в страната ни, на фона на растящото население в световен мащаб.

Таблиците и графиките по-долу дават числов израз на тези закономерности.

Вижте каква е била числеността на :

населението в България през 1978 година

 

Българските градове през 1978

Източник : e-novini.bg

https://fakti.eu/2018/04/17/%D0%B2%D0%B8%D0%B6%D1%82%D0%B5-%D0%BA%D0%B0%D0%BA%D0%B2%D0%BE-%D0%B1%D0%B5%D1%88%D0%B5-%D0%BD%D0%B0%D1%81%D0%B5%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5%D1%82%D0%BE-%D0%BD%D0%B0-%D0%B1%D1%8A%D0%BB%D0%B3%D0%B0/