В община Перник от 5 ноември е въведен зимен режим, съобщи общинският пресцентър. Фирмите, отговарящи за поддържането и снегопочистването на четвъртокласната пътна мрежа и градската мрежа ще дават денонощно дежурство.

И през тази зима остава в сила миналогодишното разпределение на районите, които ще се чистят от четири фирми.

Със заповед кметът Вяра Церовска нарежда опесъчаването на четвъртокласната пътна мрежа да се извършва с пясък, а не със скална маса, която замърсява отводнителните съоръжения. В градската мрежа срещу заледяванията ще се разпръскват сол, луга и химикали, незамърсяващи околната среда. 

Ръководителите на фирмите, отговарящи за зимното поддържане и снегопочистването, всекидневно да организират подаване на информация за пътната обстановка по четвъртокласната пътна мрежа и градската мрежа на дежурните в общинския съвет за сигурност, се отбелязва в заповедта. 

https://www.novinite.bg/articles/166945/V-obshtina-Pernik-e-vaveden-zimen-rejim