Българите се славим с голямо въображение и майсторлък.

Погледни имената на нашите градове, ако трябва да разговаряме с чужденци и да им ги преведем буквално, някои звучат страшно нелепо, но и забавно!

Българските градове на английски

https://fakti.eu/2018/04/21/%D1%82%D0%BE%D0%B2%D0%B0-%D0%B2%D0%B7%D1%80%D0%B8%D0%B2%D0%B8-%D0%BD%D0%B5%D1%82%D0%B0-%D0%B2%D0%B8%D0%B6%D1%82%D0%B5-%D0%BA%D0%B0%D0%BA-%D0%B8%D0%B7%D0%B3%D0%BB%D0%B5%D0%B6%D0%B4%D0%B0%D1%82-%D0%B8/