Търсят се  приемни семейства в София, съобщават от SOS Детски селища.

Желаещите могат да бъдат семейства, семейни партньори или самостоятелни кандидати, които искат да отглеждат приемни деца и да предлагат услугата „приемна грижа“ в собствените си домове.

На приемните родители SOS Детски селища България предлага:

– Начално и периодично поддържащо обучение; Консултиране, подкрепа и супервизия (индивидуална и групова);

– Помощ от квалифицирани семейни помощнички (детегледачки);

– Материална подкрепа за подготовка на пространството в дома за прием на дете;

– Допълнителна ежемесечна материална подкрепа за успешно развитие на децата, настанени в приемното семейство;

– Услуги за децата, настанени в приемните семейства, подпомагащи пълноценно детското развитие чрез Център по Приемна грижа и Център за обществена подкрепа – педагогическо консултиране и подкрепа, психологическа и психотерапевтична подкрепа, групова и индивидуална работа, професионално ориентиране и консултиране и др.

Чрез общността на SOS приемни семейства се предоставя грижа за деца в риск.

Подобни центрове има в София, Перник, Брезник, Велико Търново, Габрово, Трявна и SOS Детско селище Трявна.ам децата, които по една или друга причина са разделени от родителите си, растат в семейство, в среда на любов, доверие и сигурност. Децата посещават местните училища и детски градини и са включени в естествената си детска среда и местната общност. С тях работят квалифицирани екипи от социални работници, педагози, психолози, психотерапевти и логопеди, които подпомагат тяхното развитие и техните SOS приемни родители.

При интерес желаещите може да потърсят Гергана Видинова, Ръководител на SOS Център по Приемна грижа в София – 02 468 05 65, 0885 999 712, gergana.vidinova@sosbg.org Сдружение SOS Детски селища България е партньор на Столична община и Агенцията за социално подпомагане по проект „Приеми ме 2015“.

https://www.novinite.bg/articles/172892/Tarsyat-se-priemni-semejstva-v-Sofiya