Парламентът прие промени в Закона за Търговския регистър и регистъра на юридическите лица с нестопанска цел на първо четене, съобщава Агенция „Фокус“. „За“ промените гласуваха 87 народни представители, без „против“ и „въздържали се“.

Законопроектът е внесен от Министерски съвет и предвижда заявленията за обявяване на декларациите от Закона за счетоводството и тези за вписване на обстоятелствата относно действителните собственици по Закона за мерките срещу изпирането на пари на неактивните предприятия да се разглеждат по реда на постъпването им отделно от другите заявления.

Целта на законопроекта е подобряване на организацията и ефективността в работата на Търговския регистър и на регистъра на юридическите лица с нестопанска цел и преодоляване на забавянето при обработването и разглеждането на всички категории заявления за вписване, заличаване и обявяване. 

https://www.novinite.bg/articles/174273/Prieha-na-parvo-chetene-promeni-v-Zakona-za-Targovskiya-registar