В сърцето на Източните Родопи на двата бряга на древната река Арда е разположен Кърджали – един град с необикновено минало и богата история. В продължение на три хилядолетия този край е бил люлка на различни цивилизации и култури. Тук са си дали среща траки, елини и римляни; славяни и прабългари, византийци и латинци. И днес личат следи от славното минало на Първото и Второто българско царство.
Община Кърджали се характеризира с богато културно-историческо наследство. На нейна територия има 53 археологически паметници, от които 11 с национално значение и 42 с местно значение:


• Археологически комплекс Перперикон край с. Горна крепост – уникален в архитектурен, исторически, природен и мултирелигиозен аспект. Счита се, че грандиозните скални изсичания на невисокия хълм край с. Горна крепост са приютили античния храм на Дионис, по подобие на този в Делфи. Чрез медиите се провокира невероятен интерес към обекта от страната и чужбина, което превръща Перперикон в културно-исторически обект от световно значение. Археологически комплекс Перперикон е включен в 100те национални туристически обекта на Република България.


• Средновековната крепост “Моняк “ /Мнеакос/ с. Широко поле и на 12 км източно от град Кърджали. Тя е една от най-големите и високо разположени крепости в Родопите, със защитена площ над 50 дка.
• Тракийската крепост в местността “Телевизионна кула”- с. Иванци се намира на 9 км североизточно от Кърджали. Възвишението е с форма на пресечен конус със стръмни, почти отвесни скални склонове от юг. Горната повърхност, с площ от 5 дка, е почти равна в южната половина, а в северната е с наклон.


• Тракийската и средновековна крепост при с. Вишеград се издигат на характерен връх наречен „ Харман кая“ с отвесно спускащи се към р. Арда скали. По резултатите от археологическите сондажи се предполага, че през Средновековието тук се е намирала резиденцията на управителя на областта Ахридос.
• Археологическият комплекс „Пещера Утроба” се намира в землището на село Ненково на 22 км от центъра на град Кърджали. Изграден е като завършена туристическа дестинация, обозначена с табели; с места за отдих и достъп до уникалния храм.


• Кърджалийските пирамиди – скални образувания, разположени източно от град Кърджали. Те са едни от най-посещаваните от туристи скални пирамиди в България. Най-голям туристически интерес представляват скалната група „Каменната сватба” и “Каменните гъби”.


• На територията на Община Кърджали се намира Регионалният исторически музей, който се помещава в една от най-красивите сгради на Областта, включен е в 100те национални туристически обекта на Република България. Експозициите, които предлага са обект на посещение на голяма част от гостите на град Кърджали. Историческият музей в Кърджали притежава една от най-богатите колекции у нас. Художествен отдел “Станка Димитрова” към Регионален исторически музей гр. Кърджали е третата по богатство в страната художествена галерия. Колекцията включва над 5000 произведения на изобразителното изкуство от различни периоди на българската култура.

www.kardjali.bg
Културно – туристически информационен център – гр. Кърджали- адрес: гр. Кърджали, Стадион „Дружба”, тел:/0361/22719, факс:/0361/62928, е-mail: info@kurdjali-tourism.info; сайт: www.kardjali-tourism.info