С нови 6500 места за паркиране в новоразширената Зелена зона разполагат вече жителите на четири столични квартала. От 1 ноември 2018 г. влязоха в действие новите разширения на „Зелена“ зона в Горен ЛозенецОборищеВъзраждане и Красно село. Зоните бяха обособени с решение на Столичния общински съвет, по предложение на районните кметове, след проведени обществени обсъждания. Жителите на районите изпитваха затруднения в придвижването си от безразборно спрелите в тесните улички коли.
Ето какъв ефект се постигна:
вече има ред в паркирането, улиците са освободени от безразборно спрени автомобили и има достатъчно свободни места за желаещите да паркират. Снимките са от кварталите „Лозенец„, „Оборище„, „Възраждане“ и „Красно село„.

https://www.novinite.bg/articles/166940/Novi-6500-mesta-za-parkirane-v-novorazshirenata-Zelena-zona