Непосредственият риск от недостиг на лекарствени продукти в резултат на COVID-19 в краткосрочен план е минимален. Това съобщиха от Асоциацията на научноизследователските фармацевтични производители.

Въпреки че търсенето и предлагането за всеки лекарствен продукт е променлива величина,Асоциацията и компаниите, членуващи в организацията, не разполагат с информация за съществено краткосрочно въздействие върху наличностите на лекарствени продукти и ваксини, поради което българските власти не са информирани за риск от недостиг. Към момента от Асоциацията не очакват нарушаване на веригите на доставки на лекарства, освен ако ограниченията поради избухването на COVID-19 не продължат повече от няколко месеца.

Научноизследователската фармацевтична индустрия е фокусирана върху три ключови области – разработването на нови ваксини, диагностика и лекарствени терапии, които да послужат в борбата срещу COVID-19; подпомагане на правителствата и здравните системи на местно ниво; гарантиране на доставката на лекарства за пациентите, които се нуждаят от тях.

Европа е в епицентъра на пандемията от коронавирус, поради което предизвикателства в снабдяването с лекарства възникват постоянно. Фармацевтичните компании поддържат наличности, наблюдават своите вериги за доставки и имат планове за действие в извънредни ситуации. Създадена е организация за постоянна комуникация с българските здравни власти с оглед ранно оповестяване и справяне с възникнали предизвикателства, с приоритет осигуряване на потребностите от лекарствена терапия на българските пациенти.
Европейската комисия и Европейския съвет по вътрешни работи приеха в началото на тази седмица мерки, насочени към поддържане на свободното движение на лекарства в цяла Европа, които гарантират доставките към България, допълниха от асоциацията.

https://www.novinite.bg/articles/187039/Ne-se-prezapasyavajte-Riskat-ot-nedostig-na-lekarstva-zaradi-COVID-19-e-minimalen