МЕЖДУНАРОДНА КОНФЕРЕНЦИЯ
„ИНОВАТИВНИ ТЕХНОЛОГИИ ЗА ЗДРАВЕ, ПОДМЛАДЯВАНЕ И ДЪЛГОЛЕТИЕ“
30 – 31 МАРТ 2019 Г., СОФИЯ
ПЪРВИ ДЕН
10.00 – 10.30 ч.
РЕГИСТРАЦИЯ

10.30 – 16.00 ч.
ОБСЪЖДАНЕ НА ТЕМИТЕ
 БИОМЕДИЦИНА. ИНОВАТИВНИ ТЕХНОЛОГИИ ЗА БИОРЕЗОНАНСНО ТЕСТВАНЕ И
РЕЗОНАНСНО-ЧЕСТОТНА ТЕРАПИЯ – ОПИТ ОТ ПРИЛАГАНЕТО ИМ. РЕЗУЛТАТИ.
 ПРЕДСТАВЯНЕ НА НОВИ БИОРЕЗОНАНСНИ АПАРАТИ
 ДЕМОНСТРАЦИЯ НА УРЕДИ ЗА ПРЕЧИСТВАНЕ НА ВОДА, ХРАНИ И ПРОСТРАНСТВО
 ТЕХНОЛОГИИ ЗА КАЧЕСТВО НА ЖИВОТА В ДОМА И ОФИСА
 АКВАМЕДИЦИНАТА – НОВО КАЧЕСТВО НА ЖИВОТА
 ФИТОТЕРАПИЯ, КЛЕТЪЧНО ХРАНЕНЕ, НАНОТЕХНОЛОГИИ
 БИЗНЕЗ-БРИФИНГ И ПЕРСПЕКТИВНИ ВЪЗМОЖНОСТИ

На участниците ще бъдат предоставени отстъпки при закупуване на уредите.

ВТОРИ ДЕН
10.00 – 18.00 ч.
ТЕХНИЧЕСКИ И ПРАКТИЧЕСКИ КУРС

 БИОРЕЗОНАНСНИ ТЕХНОЛОГИИ
 ПАСИВНА И АКТИВНА БИОРЕЗОНАНСНА ТЕРАПИЯ
 АЛГОРИТМИ НА АНТИПАРАЗИТНИ, ОЗДРАВИТЕЛНИ, ВЪЗСТАНОВИТЕЛНИ И ЛЕЧЕБНИ ПРОГРАМИ
 РАБОТА С ПРОГРАМАТОРА ЛАЙФКОМАНДЕР.

Лектор и водещ:
Александър Викторович ИВАШКИН – Академик, Професор, Доктор на медицинските науки, хирург-ендоскопист, гастроентеролог, диагностик по БРТ – метода на Фол, Главен лекар и учредител на украинската медицинска компания „Umed“, Главен лекар и съучредител на международния холдинг „Umedsystem“, Почетен натуропат на Европа, Водещ изследовател по иновативни технологии за възстановяване на здравето и подмладяване, притежател на медали и награди от Европейското научно общество по природна медицина.

МЕЖДУНАРОДНА КОНФЕРЕНЦИЯ
„Иновативни технологии за здраве, младост и дълголетие”
София, 30 – 31 март 2019 г.,
30 март 2019 г.,
10.00 – 10.30 ч. Регистрация. 10.30 – 16.00 часа
• Биомедицина. Иновативни технологии за биорезонансно тестване, Резонансно-честотна терапия – опит от тяхното прилагане. Резултати.
• Представяне на нови биорезонансни апарати.
• Демонстрация на уреди за пречистване на вода, храни и пространство.
• Технологии за по-безопасен живот в дома и офиса.
• Аквамедицината – ново качество на живота.
• Фитотерапия, клетъчно хранене, нанотехнологии.
• Бизнес-брифинг и перспективни възможности.


ОБУЧИТЕЛЕН И ПРАКТИЧЕСКИ КУРС
„Биорезонансни технологии. Пасивна и активна биорезонансна тепария. Алгоритми на антипаразитни, оздравителни, възстановителни и лечебни програми. Програмното осигуряване с Лайфкомандер.”
31 март 2019 г., продължителност – 8 часа
ЛЕКТОР И ВОДЕЩ:
Александър Викторович ИВАШКИН – Академик, Професор, Доктор на медицинските науки, хирург-ендоскопист, гастроентеролог, диагностик по БРТ – метода на Фол, Главен лекар и учредител на украинската медицинска компания „Umed“, Главен лекар и съучредител на международния холдинг „Umedsystem“, Почетен натуропат на Европа, Водещ изследовател по иновативни технологии за възстановяване на здравето и подмладяване, притежател на медали и награди от Европейското научно общество по природна медицина.
ПРОГРАМА НА КУРСА
10.00 – 10.30: Биорезонансната терапия – история, принцип на действие. Разновидности.
Възможности на БРТ.
10.30 – 11.30: Кратък курс по паразитология. Групи и видове паразити.
Начини на разпространение. Етиопатогенеза на паразитите.
11.30 – 12.30: Пасивна БРТ – принцип на действие. Особености.
12.30 – 13.00: Кафе – пауза
13.00 – 14.00: Активна БРТ – принцип на действие. Разновидности и възможности.
14.00 – 15.00: Програмното осигуряване Лайфкомандер – технически и практически курс.
15.00 – 15.15: Почивка
15.15 – 15.45: Алгоритъм на съставяне на антипаразитни програми.
15.45 – 16.30: Алгоритъм на съставяне на оздравителни, лечебни и възстановителни програми. 16.30 – 17.00: Брифинг, отговори на въпроси.
17.00 – 18.00: Практически курс