Министърът на образованието и науката Красимир Вълчев ще открие в Тетевен основно ремонтираната сграда на Националната професионална гимназия по горско стопанство и дървообработване.

Националната професионална гимназия по горско стопанство и дървообработване „Сава Младенов“ в Тетевен е обновена със средства по ОП „Региони в растеж“ н размер на над 1,3 милиона лева. 

Основно ремонтирани са административната сграда, общежитието, столовата и физкултурния салон на училището, подобрена е енергийната ефективност. Осигурена е достъпна среда, включително за хората с увреждания. Монтирано е аварийно-евакуационно осветление, подменени са съществуващите инсталации. Някои от учебните кабинети са обзаведени с ново оборудване.

След откриването на обновената гимназия министър Вълчев ще проведе работна среща с директори и учители от общините Тетевен и Ябланица. Министър Вълчев ще посети и основно училище „Георги Бенковски“ в село Черни Вит, в което се изучават разширено народни инструменти и народно пеене.

https://www.novinite.bg/articles/166925/Krasimir-Valchev-shte-otkrie-obnovena-gimnaziya-v-Teteven