Резултатите от последните часове (вечерта и през нощта) на всички измервани показатели от мобилната автоматична станция за измерване качеството на въздуха, поставена в село Шишманци заради пожара в депото за неопасни отпадъци, са значително под нормата, съобщиха от РИОСВ-Пловдив.

Количеството на отделяния дим е силно намаляло.На място дежурят две пожарни коли, които обливат обилно с вода мястото на пожара.

При желание от страна на местната власт РИОСВ – Пловдив има готовност да постави мобилната автоматична станция и на друго място, посочено от общинската администрация.

Очакваме скоро да приключи отделянето на дим и нормализиране на ситуацията.

https://www.novinite.bg/articles/179225/Kachestvoto-na-vazduha-v-Shishmanci-e-znachitelno-podobreno