Чрез европейската директива за повишаване ефективността на процедурите за
преструктуриране, по която в момента текат преговори между държавите-членки в
рамките на Съвета на ЕС, хиляди предприемачи, малки и средни предприятия ще получат
втори шанс. Това коментира евродепутатът от ГЕРБ/ЕНП Емил Радев, който организира
във Варна международна конференция на тема: „Основни предизвикателства и тенденции
при процедурите по несъстоятелност, преструктуриране и освобождаване от дълг“.
Събитието е част от програмата на Българското председателство на Съвета на ЕС. Във
форума участват министърът на правосъдието Цецка Цачева, представители на генерална
дирекция „Правосъдие и потребители” в ЕК, магистрати, експерти и професионалисти в
сферата на несъстоятелността от повече от 10 държави.
Сред официалните гости на форума бяха областният управител Стоян Пасев, зам.-кметът
Пламена Маринова, председателят на ОбС –Варна Тодор Балабанов.
Цецка Цачева благодари на Емил Радев за инициираната конференция, която е „естествено
продължение на обсъжданията за бъдещето на Единния европейски пазар и
необходимостта от реформи за укрепването на финансовата, икономическата и социална
стабилност на ЕС”.
Правосъдният министър изтъкна, че българското председателство работи усилено за
подобряване на текстовете в директивата и максимално приближаване на позициите на
държавите-членки. „Очакваме на Съвета по правосъдие на 4 юни в Люксембург да
постигнем частичен общ подход на обявената програма максимум. Надявам се, че във
времето, което остава дотогава, действително усилията ни ще се увенчаят с успех”, заяви
Цачева и отчете постигнатото до момента от предходните председателства – на Малта и
Естония, чиито екипи са работили активно с българските си колеги, а също и с
австрийските, които ще поемат щафетата.
Правосъдният министър прогнозира, че въз основа на директивата още през следващата
законодателна сесия на Народното събрание ще се търсят решения за процедурите по
несъстоятелност във вътрешното ни законодателство.
„В условията на развиващ се единен пазар, използващ достиженията на информационните
технологии, дейността на компаниите все повече придобива международно измерение чрез
веригата от клиенти, вида на бизнеса, инвеститорите или капиталовата база. На практика
различията в националните процедури по несъстоятелност могат да направят защитата на
интересите на компаниите скъпоструваща и продължителна, затруднявайки
функционирането на общия пазар”, категоричен бе Емил Радев и подчерта необходимостта
от хармонизиране на правилата в сферата на несъстоятелността.

„Чрез директивата ще направим голяма крачка напред, като разширим приложното й поле
и включим предприемачите – физически лица. Това означава, че свободните професии,
земеделските производители, адвокати, нотариуси, частни съдебни изпълнители и др. ще
могат да се възползват от процедурите по несъстоятелност и да обявяват фалит.
Следващата стъпка е да се въведе и потребителската несъстоятелност в пълния й вид. Така
чрез европейските механизми ще се постигне и промяната в България”, обясни
евродепутатът. Той припомни, че страната ни е единствената в ЕС, в която няма регламент
за частния фалит.
„У нас все още има вечни длъжници и няма механизъм, чрез който физическите лица,
изпаднали в затруднение, да започнат живота си на чисто, да занулят или разсрочат
семейните си задължения, а не да им се начисляват наказателни лихви години наред и
дългът им да набъбва в двоен или троен размер, без шанс да бъде изплатен някога.
Прилагането на процедурите, разбира се, трябва да е свързано и с определени рестрикции
– например 10 години да не можеш да теглиш нов кредит или да бъдеш управител на
фирма”, коментира Емил Радев пред журналисти. Той увери, че тенденцията в Европа е да
се създаде регламент, вместо да се ликвидират, да разпродават имуществото си и да
закриват работни места, малките и средни предприятия да получат шанс за оздравяване и
разсрочване на дълговете си, така че да запазят служителите си и доходите им.
Във видео обръщение към участниците в международната конференция Вера Юрова,
европейски комисар по правосъдието, защита на потребителите и равенство между
половете, посочи, че чрез уеднаквяване на производствата по несъстоятелност ЕС трябва
да гарантира втори шанс в условията на общия пазар, който има нужда от иновации и
предприемачество. Според Юрова балансираният и гъвкав подход ще направи ЕС и по-
привлекателно място за чуждестранни инвестиции.

http://novinite.bg/articles/159964/Emil-Radev-Evropejskata-direktiva-za-procedurite-po-prestrukturirane-shte-dade-vtori-shans-na-hilyadi-predpriemachi