/КРОСС/ На 17 април в хотел „Хилтън“ Българската банка за развитие организира международен форум „Инфраструктура за растеж“.
Централна тема на събитието ще бъдат стратегическите инвестиции в инфраструктурата на България и Балканите като водещ фактор за икономическия растеж и просперитет. Председателството на България е възможност да поставим фокус върху синергията между европейските средства, Фонда за стратегически инвестиции (Плана „Юнкер“) и ресурсите на националните банки за развитие.
Политици, финансисти и представители на националните банки и институции за развитие и индустрията ще се съберат в София, за да направят преглед на инфраструктурните нужди и да обсъдят ключовите въпроси, предизвикателствата и възможните решения.
Съвместните усилия трябва да бъдат фокусирани към приоритетните трансгранични проекти от европейско измерение, които ще помогнат за икономическия просперитет и стабилността на Балканите.
Сред участниците в срещата ще бъдат: Герасимос Томас, председател на Управителния съвет на Европейския фонд за стратегически инвестиции (ЕФСИ), Марсел Рой, генерален секретар на Европейската асоциация на публичните банки (ЕАПБ), Емил Караниколов, министър на икономиката и основен акционер на ББР, Бенжамин Анжел, член на УС на Европейския фонд за стратегически инвестиции (ЕФСИ), Илияна Цанова, зам