Окръжен съд – Добрич е отказа да изпълни Европейска заповед за арест, издадена от полските съдебни власти, с която е поискано предаването на осъден за сводничество български гражданин. Това съобщиха от пресцентъра на съда.

Съдебният състав се е съобразил с изразеното от осъдения желание да изтърпи наказанието си в български затвор и прие да приведе в изпълнение постановената от Окръжен съд във Варшава ефективна присъда, която е влязла в сила на 11 декември 2017 година. В Полша 35-годишният С.Е. е бил осъден за деяния, извършени в периода от май 2008 до декември 2011 година.

Полският съд го е признал за виновен в това, че е склонявал жени към проституция и е извличал изгода като събирал от тях неопределени суми. Наложено му е било ефективно наказание за срок от 4 години и 6 месеца. Мъжът е бил обявен за издирване с Европейска заповед за арест, издадена на 22 май тази година, от съда във Варшава. На 14 юни е бил задържан в Генерал Тошево, а на следващия ден му е наложена мярка за неотклонение „задържане под стража“.

Днес в последната си дума пред Добричкия окръжен съд мъжът е поискал да изтърпи наказанието си в България, за да може да бъде посещаван от роднините си. Желанието му е било подкрепено от неговия защитник и от представителя на Окръжна прокуратура. След преценка на събраните по делото доказателства и становищата на страните, Окръжен съд – Добрич е счел, че искането на задържания трябва да бъде уважено.

В мотивите за решението си съдебният състав посочва, че в случая се иска предаване на български гражданин, който трайно се е интегрирал в българското общество, създал е фактически връзки – семейни и икономически, които биха увеличили в значителна степен шансовете му за социална реинтеграция след изтърпяване на наложеното наказание. Съдът е взел предвид и обстоятелството, че мъжът е осъден за деяния, извършени преди близо 10 години, като в дългия период от време е бил преимуществено в нашата страна, без да е извършвал престъпления.

Съдебният състав прецени, че отдалечаването на българския гражданин от семейството, при наличие на малолетно дете, не би представлявало необходима и пропорционална намеса на държавните власти в упражняването на неговото право на личен и семеен живот. Воден от тези съображения съдът е отказал да изпълни Европейската заповед за арест и е приел постановената в Полша присъда да се приведе в изпълнение от Окръжна прокуратура – Добрич. Решението подлежи на обжалване и протест в 5-дневен срок пред Апелативен съд – Варна. 

pik.bg