БСП внесе искане за разискване по въпросите за политиката за интеграция на хората с
увреждания
„Процесите, свързани с интеграцията на хората с увреждания, не вървят във вярната посока
и част от тях ще се забавят. Ангажиментът на управляващите е, че до края на август 2018 г.
Законът за социалните услуги ще бъде готов. Друг е въпросът, че се работи бавно и грубо”.
Това каза зам.-председателят на ПГ на „БСП за България” Антон Кутев от парламентарната
трибуна. Той заяви, че промените, които управляващите са направили досега, не водят до
това, което хората искат. „Промените не постигат резултат, регистрите за хората с
увреждания ги няма, личните асистенти не са достатъчни. След среща с организации на
хората с увреждания разбрахме, че работят по Закон за хората с увреждания", каза още той.
Според него управляващите работят по закон с друго съдържание. "Дали това, по което
работят, ще помогне да постигнем целта си – изпълнение на плана за интеграция на хората
с увреждания и подписване на ратификацията на протокола на Конвенцията към ООН?”,
попита Кутев. Той зададе въпросите- каква е политиката за хората с увреждания, какви са
начините, по които може да се постигне резултат.
В края на своето питане народните представители Антон Кутев и Михаил Христов внесоха
искане за разискване по въпросите за политиката за интеграция на хората с увреждания.

http://novinite.bg/articles/159960/Anton-Kutev-Integraciyata-na-horata-s-uvrejdaniya-ne-varvi-vav-vyarnata-posoka