Според данните на национално представено изследване, близо 2,5 млн. са активните шофьори в България, а човешкият фактор е сред основните причини за настъпване на пътнотранспортни произшествия. Затова е много важно да се изследват различните групи водачи, какви са основните грешки, които допускат на пътя, и какво е довело до тях. Това каза председателят на Държавната агенция „Безопасност на движението по пътищата“ Малина Крумова по време на официалното представяне на тазгодишното издание на инициативата SDIndex /Safe Drive Index – Индекс за безопасно шофиране/, цитирана в съобщение на агенцията.

Националното изследване, подкрепено от няколко институции, цели въвеждането на национален индекс за определяне на рисковете в поведението на водачите на моторни превозни средства в България.
 
По думите на Крумова, най-важното, когато говорим за проблемите на пътната безопасност, е да разглеждаме темата в нейната цялост и да анализираме всички елементи заедно – водачи, превозни средства, инфраструктура.

Тя посочи, че в момента държавната агенция прави комплексен анализ на състоянието на пътната безопасност в страната.
 
Според данните на индекса за 2018 г., 95 на сто от всички пътно-транспортни произшествия в България са настъпили вследствие на човешка грешка.
 
„Радвам се, че през 2019 г. ще разширите елементите на вашето изследване. Нека обаче видим и какво стои зад грешките на шофьора – каква е неговата подготовка, внимание и дали не е бил уморен, но също така да отчетем и анализираме и външни фактори – дали заобикалящата среда е била ясна и разбираема, какво е било състоянието на превозното средство, дори каква била метеорологичната обстановка“, посочи Крумова.

Тя призова за повече действия в посока на превенцията на катастрофи, а не само последващи санкции за водачите, да се работи за повишаване на гражданското съзнание, но и да се даде възможност гражданското общество да контролира процесите, като подава сигнали и следи за навременна реакция.
 
SDIndex представлява обобщена самооценка на поведението и реакциите на шофьорите на пътя в рутинни и рискови ситуации, представителна за българските шофьори на възраст между 18 и 75 г. на национално ниво. Тази година SDIndex има и нови елементи, най-важният от които е специален модул за изследване на рисковете сред водачите на камиони и автобуси – необходимост, идентифицирана в миналогодишното издание на проучването. Актуализиран е и въпросникът, адресиран към водачите на леки и лекотоварни автомобили, който всеки може да попълни онлайн на сайта на кампанията.

https://www.novinite.bg/articles/175772/95-ot-vsichki-katastrofi-u-nas-sa-vsledstvie-na-choveshka-greshka