Днес ще се проведе Националното външно оценяване по математика, на което се очаква да се явят около 60 000 четвъртокласници от цялата страна.
 
Изпитът включва 19 задачи, за решаването на които учениците могат да получат максимум 20 точки. Продължителността на изпита е 40 минути, а за децата със специални образователни потребности – 80. Резултатите ще станат ясни до десет дни.

Вчера се проведе Националното външно оценяване по български език и литература. Децата ще бъдат оценявани върху диктовка и текст за четене с разбиране, към който има 11 задачи.

Следващата седмица ще се проведат изпитите по „Човекът и обществото“ и „Човекът и природата“.

Целта на националното външно оценяване в 4 клас е да се измерят индивидуалните постижения на учениците по различните предмети, както и да се направи мониторинг на образователния процес.

https://www.novinite.bg/articles/175250/60-000-chetvartoklasnici-se-yavyavat-na-nacionalnoto-vanshno-ocenyavane-po-matematika