Предлагат облекчаване на плащания на данъци и такси

/КРОСС/ Удостоверението за платен данък за автомобилите, както и свидетелството за съдимост, ще се получават по електронен път в поискалите го представители от държавната или местна администрация. Това предвижда проект за промяна на Данъчно осигурителния процесуален кодекс, предлагана от Министерството на финансите.

От ведомството също така предлагат да бъдат облекчени още няколко административни режима. Фирмите, които не извършват дейност през дадена година, вече няма да са длъжни да подават данъчна декларация. По служебен път ще се получава и информация за всякакви производства по несъстоятелност при поискване.

Предложенията могат да влезнат в сила едва след като бъдат обсъдени, а по-късно гласувани окончателно и от Народното събрание.

 

реклама

Copyright © CROSS Agency Ltd.
При използване на съдържание от Информационна агенция „КРОСС“
позоваването е задължително.