Правителството преразпределя пари по бюджетите на 4 министерства

/КРОСС/ Правителството одобри вътрешнокомпенсирани промени по бюджетите на четири министерства с цел да оптимизира разходите им, съочщават от пресслужбата на Министерски съвет.

Промените по бюджета на МОСВ са поради реализирани икономии по бюджетна програма „Администрация“. Средствата ще бъдат използвани за реализиране на задачи, попадащи в обхвата на политиката в областта на опазването и ползването на компонентите на околната среда.

По бюджета на МТИТС с 523 хил. лв. се увеличават предвидените средства за обезщетения на служителите, тъй като при определяне на бюджета в края на предходната година не е било възможно да се предвидят с точност необходимите обезщетения за персонал. Средствата се компенсират чрез преструктуриране на разходите по други бюджетни програми на ведомството.

В бюджета на Министерството на икономиката нереализирани разходи, предвидени за външноикономическо сътрудничество и администрация, се насочват към политиката в областта на устойчивото развитие и конкурентоспособността. Те ще бъдат разпределени между бюджетните програми за облекчаване на регулации и опростяване на процедури по предоставяне на административни услуги, насърчаване на предприемачеството и иновациите, защита на потребителите и др.

С одобрените вътрешнокомпенсирани промени по бюджета на МТСП се обезпечава нормалното функциониране на Изпълнителната агенция „Главна инспекция по труда“. Средствата се пренасочват от икономии по политиката в областта на социалното включване и програма „Администрация“.

 

 

реклама

Copyright © CROSS Agency Ltd.
При използване на съдържание от Информационна агенция „КРОСС“
позоваването е задължително.