/КРОСС/ Индексът на потребителските цени за февруари 2018 г. спрямо януари 2018 г. е 100.3%, т.е. месечната инфлация е 0.3%. Инфлацията от началото на годината (февруари 2018 г. спрямо декември 2017 г.) е 0.6%, а годишната инфлация за февруари 2018 г. спрямо февруари 2017 г. е 2.0%  (фиг. 1, табл. 1 от приложението).

Средногодишната инфлация за периода март 2017 – февруари 2018 г. спрямо периода       март 2016 – февруари 2017 г. е 2.1%.

                               

През февруари 2018 г. спрямо предходния месец цените на стоките и услугите в потребителските групи са се променили, както следва: