Биология – 9,00 ч.

И СУ се отказва от темите, вече ще се влиза с тестове по литература и история

Събеседване за специалност „Изобразително изкуство“ – 9,00 ч.Теология (устен) – 12.00 ч.Музикален инструмент или пеене – 14.00 ч.Събеседване за специалност „Графичен дизайн“ – 14.00 ч.Изпитната програма по биология е съставена въз основа на учебната програма по биология, одобрена от МОН за VІІІ, ІХ и Х клас на СОУ – задължителна подготовка. При подготовка за кандидатстудентския изпит да се използват учебниците, одобрени от МОН, които максимално се доближават до учебната програма.Конкурсният изпит включва:1. Тестови задачи (30 бр.) от материала за VІІІ, ІХ и Х клас;2. Тема от учебния материал за ІХ и/или Х клас.Темата изисква обобщаване на биологични знания, включени в повече от един въпрос от програмата. Писмената работа следва да бъде логично подредена, с ясна структура и да доказва, че кандидат-студентът умее да излага изчерпателно и аргументирано знанията си, като наред с това, притежава необходимата обща, биологична и езикова култура.Конкурсният изпит за специалността „Изобразително изкуство“ се провежда под формата на изпит-събеседване, на който кандидат-студентите представят портфолио с авторски рисунки.В хода на събеседването се изясняват и интересите на кандидата по отношение на съвременния художествен живот. Кандидатът споделя своите впечатления и оценки от посетени изложби, галерии, музеи, според възможностите, с които разполага, за да се запознае с тях (в София или в страната). Поощрява се също самостоятелността на подбора и преценката, а не количеството на фактите.Кандидатът представя свои творби, избрани по лична преценка в оригинал. Поощрява се умението му да изложи мотивирано и убедително идеите, намеренията и задачите, които са го ръководили при избора на един или друг проблем, тема, сюжет, жанр и т.н. при осъществяването на дадената творба.Устният изпит по теология се провежда върху предварително обявени теми, за които е препоръчана литература.Критерии за оценяване:– степента на познаване на проблематиката;- умението да се представя аналитично съдържанието на определен въпрос;- участието на личния опит при формулиране на теоретичния отговор.Кандидатите за специалност „Музика“ полагат изпит по музикален инструмент или пеене. Кандидат-студентите, които се явяват с музикален инструмент, могат да ползват всички видове инструменти, използващи се в симфоничния, естрадния, духовия и народен оркестър; кандидатите, които се явяват с пеене (класическо, народно, естрадно) трябва да си осигурят съпровод на пиано или друг музикален инструмент.Всички кандидати са задължени да изпълнят наизуст две музикални произведения по избор.Конкурсният изпит за специалността „Графичен дизайн“ се провежда под формата на изпит-събеседване, на който кандидат-студентите представят портфолио с авторски творби. Портфолиото може да бъде в един от следните варианти:1.Творби в оригинал.2.Творби под формата на фотографии на хартиен носител.

МОН въвежда удължено работно време за кандидатстудентската кампания

3. Творби в електронен вариант (на личен лаптоп).

https://www.actualno.com/education/prikluchva-pyrvata-kandidatstudentska-sesija-na-su-za-uchebnata-20172018-g-news_607094.html

ВАШИЯТ КОМЕНТАР

Please enter your comment!
Please enter your name here

*