14 Февруари 2017 | 17:47

/КРОСС/ В началото на март София ще е отново домакин на ежегодната международна изложба и конференция за Управление на отпадъците, рециклиране, Енергийна ефективност и Интелигентни градове.  Изложители от 13 държави участват в тринадесетото издание на проявата: Австрия, Белгия, България, Чехия, Германия, Гърция,  Дания, Италия, Литва, Норвегия, Холандия, Швейцария и Южна Корея. Повечето от тях търсят дистрибутори за България и Балканите.

Ще се демонстрира как селскостопански, промишлените и битовите отпадъци могат да се използват за получаване на енергия, която да се прилага обратно в бита или производството. Ще бъдат демонстрирани малки и микро биогаз инсталации за оползотворяване на място на отпадъците от ферми, земеделски производства, хранително-вкусова промишленост и  всички останали индустриални сектора, образуващи биоразградими отпадъци. Ще може да се видят и високо ефективни системи за компостиране и за производство на биогаз от биоразградимата част от твърдите битови отпадъци на общините. Ще бъдат предложени също така селскостопански машини и линии за тръбно силажиране и компостиране, както и земеделски системи в оранжериите с напреднали технологии т.н. хидропонно отглеждане на култури.

Какви други експонати ще привлекат вниманието на земеделските стопани и фермерите:

·         машини за автоматизирано преработване на селскостопанските отпадъци в биомаса; преси за балиране 

·         системи за производство на пелети от дървесина, слама, слънчогледови люспи, както и от битови отпадъци.

·         оборудване за отстраняване на обвивките на житните растения и маслодайните семена, както и машини за изпичане в маслодобивната промишленост, които успешно се прилагат при производството на фуражи и храни.

·         инсталации за производство на храни за домашни любимци

·         хибридна когенерационни система чрез биомаса и биогаз  за икономично отопление и охлаждане – чрез оползотворяване на отпадната топлина в някои промишлените процеси като консервни фабрики, винарни, парници и мандри. 

·         Високо ефективни когенерационни и тригенерационни системи за ефективно охлаждане и оползотворяване на отпадна топлина. Те са подходящи за промишлени обекти (химически, фармацевтични, циментови заводи, заводи за метали и пластмаса, консервни фабрики и др) и непромишлени  (болници, детски градини, хотели, търговски центрове и др.). Припомняйки нейните предимства, трябва да отбележим осезаемото намаляване на сметките за електричество, отопление и охлаждане. Съпътстващите ползи, които са не по-малко важни, са намалената консумация на изходната суровина за производство на енергия, тъй като с по-малко гориво се произвежда едновременно електричество и топлина и/или охлаждане, вместо да се осигурява поотделно за всяка. Да не забравяме околната среда и качеството на въздуха – намалените емисии на въглероден диоксид благодарение на когенерацията и тригенерацията ще стават все по-голям приоритет и са стъпка към по-осъзнато съвместно съществуване на нашата планета.

·         Най-новите технологии за отопление на биомаса: котли на биомаса

·         Леки фотоволтаични покривни панели, много устойчиви на въздействието на градушка и статично натоварване

·         Интелигентни системи за управление на уличното осветление.

·         Интерес ще предизвика системата за прогнозиране, балансиране и управление на небаланси, производствени графици и отчети в производството и потреблението на ел. енергия. Софтуерът позволява ефективно използване на запаси на ресурси.

·         Други интересни предложения, които изложителите ще представят са системите за автоматично регистриране на местоположението на превозни средства,  наблюдение на активи и хора и телематични приложения, решения за интелигентни енергийни мрежи, комуникационна инфраструктура, комунални услуги.

·         Решение за интегрирано управление на битови отпадъци. Тази услуга помага на общините, фирмите за събирането на отпадъци и гражданите, да бъдат информирани по отношение на различните процеси при събирането на отпадъци. Гражданите могат да получават достъп чрез приложения на мобилните си устройства до личните си данни за това колко отпадъци са произвели, да се информират за цените за рециклиране, за това как да се събират разделно отпадъците, за графика на събирането им и имат възможност да заявяват извозване на тежки отпадъци.

На 7 март ще се провета две паралелни конференции:

·         Интелигентни градове

·         Енергийна ефективност и възобновяема енергия

На 8 март ще се състои конференцията за Управление на отпадъците

За да се регистрирате, кликнете  тук

Полезни връзки:

Регистрация на слушатели

Регистрация за посещение на изложбата

реклама

Copyright © CROSS Agency Ltd.
При използване на съдържание от Информационна агенция „КРОСС“
позоваването е задължително.

ВАШИЯТ КОМЕНТАР

Please enter your comment!
Please enter your name here

*