/КРОСС/ Служебният министър на труда и социалната политика Гълъб Донев предлага изменение на Правилника за прилагане на Закона за семейните помощи за деца, с което да се облекчи процедурата при подаване на документи. Проектът на Постановление на правителството е публикуван за обществено обсъждане, предаде БГНЕС.
Според МТСП приемането на промените ще: създаде ред за предоставяне на месечните помощи за отглеждане на дете с трайно увреждане по чл. 8д от Закона за семейни помощи за деца и ще се даде възможност при преосвидетелстване на дете с трайно увреждане, когато няма промяна във вида и степента на увреждане или в степента на трайно намалена работоспособност, месечната помощ да се отпуска от месеца, през който е отпаднало основанието за отпускането им, но не повече от една година назад, като помощта се изплаща в пълния ѝ размер; прецизират текстовете, отнасящи се до препратки към Закона за предучилищното и училищното образование и подзаконовите актове по неговото прилагане, които се отнасят до отпускане на месечните помощи за отглеждане на дете до завършване на средно образование, но не повече от 20-годишна възраст; ще облекчи достъпа до получаване на всички семейни помощи и ще се намали административната тежест за семействата.
Промяната би засегнала получателите на средства по бюджетна програма „Подпомагане на семейства с деца“ за 2017 г

ВАШИЯТ КОМЕНТАР

Please enter your comment!
Please enter your name here

*