През януари 2017 г. в страната са функционирали 1797 места за настаняване с над 10 легла – хотели, мотели, къмпинги, хижи и други места за краткосрочно настаняване, съобщиха от Националния статистически институт (НСИ), предаде Дарик.
 
Броят на стаите в тях е 54.5 хил., а на леглата – 109.5 хиляди. В сравнение с януари 2016 г. общият брой на местата за настаняване, функционирали през периода, намалява с 1,8%, а на леглата в тях – с 1,7%.
 
Общият брой на нощувките във всички места за настаняване, регистрирани през януари 2017 г., е 802.0 хил., или с 1,2% по-малко в сравнение със същия месец на предходната година, като най-голямо намаление на нощувките (с 3,9%) се наблюдава в местата за настаняване с 1 и 2 звезди.

През януари 2017 г. в хотелите с 4 и 5 звезди са реализирани 71,1% от общия брой нощувки на чужди граждани и 36,1% – на българи. В местата за настаняване с 3 звезди са осъществени 21,4% от нощувките на чужди граждани и 33% – на българи, докато в останалите места за настаняване (с 1 и 2 звезди) те са съответно 7,5 и 30,9%.
 
Пренощувалите лица в местата за настаняване през януари 2017 г. намаляват с 2,4% в сравнение със същия месец на 2016 г. и достигат 334.6 хиляди. От всички пренощували лица 61,7% са българи, като по-голямата част от тях (63.6%) са нощували в места за настаняване с 1 и 2 или 3 звезди и са реализирали средно по 2.0 нощувки. Пренощувалите чужденци са 128.1 хил., като 70,3% от тях са нощували в хотели с 4 и 5 звезди и са реализирали средно по 3.1 нощувки. 

Общата заетост на леглата в местата за настаняване през януари 2017 г. е 24,5% и остава приблизително на равнището от януари 2016 г. Най-висока е заетостта на леглата в хотелите с 4 и 5 звезди – 36,1%, следвани от местата за настаняване с 3 звезди – 23,6%, и с 1 и 2 звезди – 13,3%. Приходите от нощувки през януари 2017 г. достигат 41.6 млн. лева, или с 5,5% повече в сравнение с януари 2016 г. Регистрирано е увеличение на приходите както от чужди граждани – с 8,8%, така и от български – с 1,4%.

http://novinite.bg/articles/139920/NSI-Nad-40-mln-lv-sa-prihodite-ot-noshtuvki-u-nas-za-yanuari

ВАШИЯТ КОМЕНТАР

Please enter your comment!
Please enter your name here

*