/КРОСС/„Информационно обслужване“ АД реализира пореден положителен финансов резултат. През 2016 г. компанията отчита приходи в размер на 20,1 млн. лв. и печалба за годината от 1,45 млн. лв.
Резултатите показват ръст на печалбата от 8% в сравнение с бизнес плана за 2016 г., намаление на разходите с 2%, рентабилност 7.2%, както и увеличение на печалбата на база един служител с 8%. По-добрите финансови показатели са в резултат на привличане на нови клиенти и редица мерки на ръководството на компанията за оптимизиране на разходите, инвестиране в обучения и квалификация на служителите.
Сред новите договори за 2016 г., които компанията спечели, са тези за системна интеграция на ИТ услугите на Министерство на финансите за период от 3 г., за компютърна обработка на данните от изборите за президент и вицепрезидент и от националния референдум, за поддръжка и развитие на интегрираната система ИНТРАСТАТ на НАП, за поддържане и експлоатация на националната база данни Население на ГРАО за период от 3 г., за модернизация на интернет портала на МВР, за поддръжка на сървърна техника, прилежащо оборудване и информационни системи за МОН за период от 3 г., инвентаризация и анализ на състоянието на информационната и комуникационна инфраструктура, информационни системи, услуги и регистри в сектор „Правосъдие“ за Министерство на правосъдието и други договори за предоставяне на консултантски услуги в областта на одит и управление на ИКТ проекти.
През 2016 г

ВАШИЯТ КОМЕНТАР

Please enter your comment!
Please enter your name here

*