Въпреки изискването за филтри и посочването на изричен набор от събития, от Националната мрежа за децата изразиха бурно недоволство от това предложение, както и от някои други. Общо СЕМ излага предложенията си в 38 точки, а предложението за показване на деца при случаи на семейни проблеми е номер 37.

Над 9 хиляди деца са били на отчет в детските педагогически стаи през 2016 г.

Интересна е и точка 9 от предложенията. В нея се казва, че децата до 12-годишна възраст трябва да имат придружител при медийно участие, но само ако с участието не се създава опасност за детското развитие – иначе няма проблем. Друга интересна точка е номер 21 – не може деца да участва в реклами или други форми на търговски съобщения за ГМО храни, когато върху опаковката пише, че продуктът е ГМО или в него има ГМО. Припомняме, че в Закона за храните, чл. 10, ал. 1, изискването е в етикета на храна с ГМО да бъде указано количеството генномодифициран организъм, което съдържа съответният продукт. Освен това, съгласно точка 31, доставчиците на медийни услуги следва да не включват деца при реклами на лекарства, които се отпускат само от лекар. Изключение се прави само за рекламни кампании по ваксиниране.Има предложение медийно съдържание, които не са подходящи за деца до 14-годишна възраст, да се пускат само в периода 21:00 – 06:00 часа. За съдържание за деца над 16-години диапазонът е 22:00 – 06:00 часа, а за такова над 18-години – 23:00 – 6:00.От СЕМ посочват следните мотиви за предложенията – че критериите за оценка на медийно съдържание, което може да увреди развитието на децата, са отпреди пет години, а медийната среда е динамично развиваща се и следва да се съобразят реалностите. Становища по изготвения проект могат да бъдат внасяни до 24 април.Позицията на Националната мрежа за децаИзключително тревожно е предложеното отпадане на изискването за спазване на правото на личен живот на детето, за неразгласяване на данни за детето без писмено съгласие на неговите родители или законни представители, или без писмено становище на органа за закрила при предприети мерки за закрила и без собственото съгласие на детето в случаите, в които то е навършило 14 години. Това създава съществени рискове за нарушаване на личния живот и достойнство на деца, участници в предавания, смята Националната мрежа за деца.

Повече от 200 деца годишно стават жертва на сексуално насилие у нас

„Въпреки многократните ни апели по конкретни случаи за нарушени права на децата в медиите ние от Национална мрежа за децата днес виждаме, че СЕМ правят огромна крачка назад от гледна точка на гарантирането на детските права в и от медиите“, коментира Георги Богданов, изпълнителен директор на Национална мрежа за децата. „Предложените изменения не допринасят по никакъв начин за гарантирането на детското благосъстояние, а напротив – предлагат предимно нееднозначни и некатегорични формулировки, отваряйки легална възможност за участието на деца в предавания, които накърняват тяхното право на личен живот, достойнство, нанасят вреда върху тяхното развитие и/ или излъчването на предавания, които са с вредно и опасно съдържание за деца, включително и в неподходящо часово време“, се казва в становището, изпратено от Национална мрежа за децата до СЕМ, ДАЗД, Националния съвет за саморегулация и Асоциацията на европейските журналисти.

https://www.actualno.com/society/dava-li-sem-poveche-svoboda-na-mediite-da-pecheljat-rejting-ot-deca-news_607103.html

ВАШИЯТ КОМЕНТАР

Please enter your comment!
Please enter your name here

*