/КРОСС/ Ръст на Брутния вътрешен продукт (БВП) растеж от 3.4% за година. Това сочи статистика на Националния статистически институт за последното тримесечие на миналата година сравнено със същия период през 2015 г.

През четвъртото тримесечие на 2016 г. брутният вътрешен продукт (БВП) нараства с 0.9% спрямо предходното трето тримесечие.

Експресните оценки за БВП представляват най-ранната картина на икономиката и се основават на предварителни налични към момента месечни и тримесечни данни за отделните икономически сектори. Те подлежат на последващи актуализации и ревизии, поясняват от НСИ.

Според експресните оценки за четвъртото тримесечие на 2016 г. БВП в номинално изражение достига 25 361 млн. лева. Реализираната добавена стойност е 21 740 млн. лeвa.

Крайното потребление заема най-голям дял във формирането на БВП (81.2%), което в стойностно изражение възлиза на 20 600 млн. лева. Капиталообразуването е 5 431 млн. лв. и заема 21.4% относителен дял в БВП. Външнотърговското салдо е отрицателно.

През четвъртото тримесечие на 2016 г. БВП по сезонно изгладени данни нараства с 3.4% спрямо същото тримесечие на предходната година. Брутната добавена стойност се увеличава с 3.1%.

Крайното потребление регистрира положителен икономически растеж от 0.9%. Бруто образуването на основен капитал отчита спад през четвъртото тримесечие на 2016 г. спрямо съответното тримесечие на предходната година с 1.5%. Износът и вносът на стоки и услуги се увеличават съответно с 9.1 и 7.8%.

реклама

Copyright © CROSS Agency Ltd.
При използване на съдържание от Информационна агенция „КРОСС“
позоваването е задължително.

ВАШИЯТ КОМЕНТАР

Please enter your comment!
Please enter your name here

*